KARPIŃSKI, R. Nierozerwalność małżeństwa w nowym testamencie Mt 5, 32 i 19, 9. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 18, n. 2, p. 77–88, 30 kwi. 1965.