ROMANIUK, K. „Ciało i krew nie objawiły tobie, tylko Ojciec Mój, który jest w niebiesiech” (Mt 16, 17). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 17, n. 6, p. 346–354, 31 grudz. 1964.