WRONKA, A. Wprowadzenie w konstytucję o liturgii II Soboru Watykańskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 17, n. 3, p. 138–146, 30 cze. 1964.