EPISKOPATU POLSKI, K. List pasterski biskupów polskich z okazji wejścia w życie soborowej konstytucji o liturgii świętej. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 17, n. 3, p. 129–134, 30 cze. 1964.