STRĄKOWSKI, H. Pismo Święte w obradach soboru. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 16, n. 2–3, p. 143–145, 30 cze. 1963.