CHMIEL, J. Dni biblijne w Louvain. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 15, n. 6, p. 376–378, 31 grudz. 1962.