LANGKAMMER, T. Jn 2, 4 w świetle najnowszej egzegezy. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 15, n. 2, p. 82–91, 30 kwi. 1962.