URBAN, W. Próba wyjaśnienia pochodzenia pontyfikału z r. 1435 przechowywanego w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 14, n. 3–4, p. 148–152, 31 sie. 1961.