STRĄKOWSKI, H. Problem historyczny i literacki Księgi Jozuego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 14, n. 3–4, p. 82–95, 31 sie. 1961.