DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO, F. O. Moralność wynika z misterium. Wnioski z obrad nad małżeństwem Francuskiego Ośrodka Duszpasterstwa Liturgicznego w Wersalu 1956 r. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 14, n. 1–2, p. 68–71, 30 kwi. 1961.