ŁACH, J. „... ponieważ wszyscy zgrzeszyli...” (Rzym 5, 12). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 12, n. 6, p. 559–572, 31 grudz. 1959.