BUXAKOWSKI, J. O aktualizację teologii współofiary. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 12, n. 2, p. 146–160, 30 kwi. 1959.