GRZYBEK, S. Pius XII a Biblia. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 11, n. 6, p. 466–475, 31 grudz. 1958.