KOWALEWICZ, H. Dwie prozy maryjne: Veni, mater deica. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 11, n. 4, p. 332–334, 31 sie. 1958.