FLORKOWSKI, E. Wyjaśnienie ks. E. Florkowskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 10, n. 4–5, p. 337–340, 31 paź. 1957.