CZOSNOWSKA-ŁUBIEŃSKA, H. Od polskich „Godzinek” do biblijnego myślenia. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 10, n. 4–5, p. 299–311, 31 paź. 1957.