STEFANIAK, L. Sposób zmartwychwstania ciał na podstawie Listów św. Pawła c. d. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 10, n. 3, p. 189–200, 30 cze. 1957.