STEFANIAK, L. Sposób zmartwychwstania ciał na podstawie Listów św. Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 10, n. 2, p. 81–101, 30 kwi. 1957.