JĘDRZEJEWSKI, S. Targum Neofiti 1 – Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy, przekł. i oprac. Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2014, 554 s. (Biblia Aramejska, 1). Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 68, n. 4, p. 381–383, 31 grudz. 2015.