STRĄKOWSKI, H. Wykłady dla duchowieństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim n. t. Pismo Święte w duszpasterstwie współczesnym. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 9, n. 1–3, p. 143–159, 30 cze. 1956.