SMEREKA, W. Zagadnienie praźródła przekładu ewangelii dokonanego przez ks. Jakuba Wujka. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 8, n. 6, p. 289–305, 31 grudz. 1955.