BUXAKOWSKI, J. Św. Tomasz o liturgii mszy św. według komentarza do IV księgi Sentencji Piotra Lombarda. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 5, n. 2, p. 141–164, 30 kwi. 1952.