BOROWICZ, K. Mistyka hebrajska u św. Pawła i w Apokalipsie św. Jana. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 3, n. 3, p. 187–206, 30 cze. 1950.