RĘKAS, M. Kościół w liście do Efezjan. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 2, n. 6, p. 451–453, 31 grudz. 1949.