GRYGLEWICZ, F. Jaki pragnę mieć kościół?. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 2, n. 6, p. 448–451, 31 grudz. 1949.