MOLÉ, M. O Magach ze Wschodu. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 2, n. 6, p. 441–446, 31 grudz. 1949.