SCHLETZ, A. O niektórych podręcznikach liturgicznych w dawnych seminariach duchownych w Polsce. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 2, n. 3, p. 193–209, 29 cze. 1949.