SUPERSON, J. Miejsce proklamacji słowa Bożego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 69, n. 4, p. 333–354, 31 grudz. 2016.