KAMIEŃSKI, ŁUKASZ. Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 69, n. 3, p. 197–215, 30 wrz. 2016.