SMEREKA, W. Nieznany żywot Pana Jezu Krysta z pierwszej połowy XV w. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 1, n. 4, p. 246–250, 30 sie. 1948.