CSESZNAK, K. Liturgia a duszpasterstwo. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 1, n. 4, p. 217–229, 30 ago. 1948.