CABAN, P. Stan liturgii chrześcijańskiej pod koniec starożytności w Europie – aspekt historyczny i liturgiczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 69, n. 3, p. 273–287, 30 wrz. 2016.