WRONKA, S. Wychowanie w Biblii. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 68, n. 4, p. 313–332, 31 grudz. 2015.