WIERUSZ-KOWALSKI, J. Liturgia podczas wojny i po wojnie. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 1, n. 1, p. 31–38, 28 luty 1948.