MUCHA, P. M. Matka Pana i 153 wielkie ryby w J 21, 11. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 62, n. 4, p. 297–302, 31 grudz. 2009.