JĘDRZEJEWSKI, S. Pascha w kalendarzach Starego Testamentu. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 62, n. 4, p. 253–268, 31 grudz. 2009.