CHMIEL, J. Anonima Dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich, przetłumaczył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Karol Estreicher, Warszawa–Kraków 1984. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 40, n. 5, p. 461, 31 paź. 1987.