CHMIEL, J. G. LANCZKOWSKI, Wprowadzenie do religioznawstwa, przeł. i posłowiem opatrzył A. Bronk SVD, Warszawa 1986. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 40, n. 5, p. 457–458, 31 paź. 1987.