BARTNICKI, R. Najnowsze rozwiązania problemu synoptycznego. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 42, n. 1, p. 28–41, 28 luty 1989.