SROKA, J. Język polski ksiąg liturgicznych. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 31, n. 2, p. 73–82, 30 kwi. 1978.