GŁOWA, W. Ćwiczenia praktyczne z liturgii. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 35, n. 2, p. 130–147, 30 kwi. 1982.