TRONINA, A. Psalm 67/68 w tradycji judaistycznej i nowotestamentalnej. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 35, n. 1, p. 12–27, 28 luty 1982.