WRONKA, S. Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 63, n. 4, p. 353–370, 31 grudz. 2010.