ŻYCHLIŃSKA, B. Ojcostwo Boga względem Jezusa Chrystusa i ludzi w listach św. Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 52, n. 1, p. 33–44, 31 mar. 1999.