ŁACH, S. Hymny i dziękczynienia w psałterzu. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 30, n. 4, p. 163–172, 31 sie. 1977.