BLACHNICKI, F. Pastoralne założenia dyrektorium a nasze możliwości. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 30, n. 2–3, p. 146–148, 1 lip. 1977.