KUDASIEWICZ, J. Adaptacja tekstów biblijnych we mszy św. z udziałem dzieci. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 30, n. 2–3, p. 113–127, 1 lip. 1977.