CHMIEL, J. Listy katolickie jako model przepowiadania dziś. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 39, n. 6, p. 501–504, 31 grudz. 1986.