JABŁOŃSKA-DEPTUŁA, E. Ksiądz Wojtek. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 39, n. 5, p. 463–465, 31 paź. 1986.