KOPEĆ, J. J. Homilia w archikatedrze warszawskiej podczas uroczystej Eucharystii pożegnania księdza dra Wojciecha Danielskiego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w dniu 30 XII 1985 r. Ruch Biblijny i Liturgiczny, v. 39, n. 5, p. 436–441, 31 paź. 1986.